Přehled 2017

zpět menu
    Od poloviny září bude v naší farnosti probíhat první běh kurzů Alfa. Pokud máte ve svém okolí lidi hledající smysl svého života, zajímající se o otázky víry a křesťanství, neváhejte a pozvěte je na úvodní setkání, případně s nimi můžete i přijít. První setkání se uskuteční v úterý 12. září od 18:30 hod. na faře ve Velkém Poříčí. Přivítáme pomoc se zajištěním občerstvení buď výrobou pomazánek nebo upečením buchty či koláče. Případní zájemci se mohou přihlásit u Šimkových, Jarky Králové, Míši Pacnerové, Marušky Hajné, Aničky Domkové a Martincových. Za vaši pomoc i modlitby děkujeme.KURZY ALFA


Cyklus večerů s promluvami a
rozhovory nad základy
křesťanství

Příležitost zastavit se, přemýšlet a možná něco objevit.

Každé úterý od 12. září do 28. listopadu 2017
vždy od 18:30 do 21 hod.

Na faře v ulici Farní 364 ve Velkém Poříčí


Kurz Alfa, který pochází z Anglie, je praktickým úvodem do křesťanské víry. Jedná se o cyklus 12 setkání a jedné společné soboty.

Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí seznámit s obsahem křesťanství, kteří hledají odpovědi po smyslu života, kdo se zajímají o víru a vztah k Bohu, nebo ti, kdo si chtějí zopakovat základy křesťanské víry.

Každý večer začíná v 18:30 společnou neformální večeří. Pokračuje přednáškou na jedno z uvedených témat. Následuje příležitost setkat se ve skupinkách a prodiskutovat uvedená témata v přátelské atmosféře. Téma se může rozvinout, podrobit kritice nebo se lze podělit o vlastní zkušenosti. Účastníci se mohou aktivně zapojit, ptát se či jen poslouchat. Setkání končí v 21 hod.

Nedílnou součástí kurzu je i celá sobota věnovaná Duchu svatému.

Kurz je veden týmem členů spolku Studánka Velké Poříčí a spolupracovníky Římskokatolické farnosti ve Velkém Poříčí. Účast je bezplatná.

Je možné se přihlásit na celý kurz nebo jen na úvodní setkání, kde se můžete rozhodnout o případném pokračování.

Tématická zaměření jednotlivých setkání
út 12. září Úvodní setkání: Jde v životě ještě o víc? Je křesťanství nudné, nepravdivé, zbytečné?
út 19. září Kdo je to Ježíš?
út 26. září Proč Ježíš zemřel?
út 3. října Jak získat víru?
út 10. října Proč a jak se modlit?
út 17. října Proč a jak číst Bibli?
so 21. října


Kdo je Duch Svatý?
Co Svatý Duch dělá?
Jak můžeme být naplněni Duchem svatým?
út 24. října Jak nás Bůh vede?
út 31. října Jak mohu odolat Zlému?
út 7. listopadu Proč a jak mluvit s druhými o víře?
út 14. listopadu Uzdravuje Bůh i dnes?
út 21. listopadu A co církev?
út 28. listopadu Závěrečné setkání: Jak prožít zbytek života co nejlépe?
Kontakty, dotazy, bližší informace:

www.velkeporici.xf.cz/4-novin.htm

Bližší informace i možnost přihlášení na e-mailu:

alfaporici@seznam.cz

nebo telefonicky:                                              705 216 555

Při přihlášení prosím uveďte:

- Vaše jméno
- věkovou skupinu (do 30 let, 30 - 50 let, nad 50 let)
- máte-li zájem o účast pouze na úvodním setkání nebo na celém kurzu,
- kontakt na vás ( telefon, e-mail, eventuelně adresa )

Fotografie z kurzu Alfa


Fotografie z farního dne
Tříkrálová sbírka - sobota 7.1.2017

Fotografie z tříkrálové sbírky

  Na koledníky letos čekal velký mráz -25°C a také dost sněhu.
  Děkujeme za každý i drobný dar. Děkujeme také koledníkům a jejich vedoucím za hrdinské koledování.
  Pro koledníky připravila farnost oběd na bývalé faře, který uvařil Jiří Linhart.
  Podával se hovězí vývar s nudlemi, svíčková, čaj, káva a zákusky.
  Oběd uhradí Městys Velké Poříčí.

  Koledovalo opět 9 skupinek koledníků podle přiložených map.
navštívený úsek koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
1 Simona Bubeníčková
Natálie Kratochvílová
Lukáš Máslo
David Štěpán
4179,- Kč
2 Adéla Nováková
Vojtěch Vajsar
Matyáš Škoda
Jana Brožová
2970,- Kč
3 Šimon Pitaš
Tomáš Hornych
Michal Přibyl
Mgr. Josef Maršík
6152,- Kč
4 Anežka Térová
Veronika Škvrnová
Barbora Hiebschová
Jana Francová, DiS
5663,-Kč
5 Michal Martinec
Jáchym Martinec
Lukáš Pavlíček
Vladimíra Martincová
5833,- Kč
6 Eva Pavelková
Michaela Mokrá
Kateřina Mokrá
Josef Langer
Věra Šimková
4625,- Kč
7 Daniela Bittnerová
Michaela Aulichová
Natálie Servusová
Zuzana Cvejnová
7522,- Kč
8 Sabina Valterová
Matyáš Hrádek
Zuzana Hylská
Marie Šimková
4254,- Kč
9 Filip Habr
Jakub Hlávka
Jan Máslo
Lukáš Král
5059,- Kč
Celkem 46257,- Kč,
zpět menu