Přehled 2018

zpět menu
Kostel - 2018

V červnu byl na rekonstrukci odvezen hlavní oltář, který byl napaden červotočem.
V prosinci byla dokončena nová dlažba pod hlavním oltářem, obětním stolem a v sákristii.

KURZY ALFA


Cyklus večerů s promluvami a
rozhovory nad základy
křesťanství

Příležitost zastavit se, přemýšlet a možná něco objevit.

Každé úterý od 11. září do 27. listopadu 2018
vždy od 18:30 do 21 hod.

Na faře v ulici Farní 364 ve Velkém Poříčí


Kurz Alfa, který pochází z Anglie, je praktickým úvodem do křesťanské víry. Jedná se o cyklus 12 setkání a jedné společné soboty.

Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí seznámit s obsahem křesťanství, kteří hledají odpovědi po smyslu života, kdo se zajímají o víru a vztah k Bohu, nebo ti, kdo si chtějí zopakovat základy křesťanské víry.

Každý večer začíná v 18:30 společnou neformální večeří. Pokračuje přednáškou na jedno z uvedených témat. Následuje příležitost setkat se ve skupinkách a prodiskutovat uvedená témata v přátelské atmosféře. Téma se může rozvinout, podrobit kritice nebo se lze podělit o vlastní zkušenosti. Účastníci se mohou aktivně zapojit, ptát se či jen poslouchat. Setkání končí v 21 hod.

Nedílnou součástí kurzu je i celá sobota věnovaná Duchu svatému.

Kurz je veden týmem členů spolku Studánka Velké Poříčí a spolupracovníky Římskokatolické farnosti ve Velkém Poříčí. Účast je bezplatná.
Kurz zde pořádáme podruhé, loni jsme promítali přednášky Nickyho Gumbela, letos budou přednášky jiné.

Je možné se přihlásit na celý kurz nebo jen na úvodní setkání, kde se můžete rozhodnout o případném pokračování.

Tématická zaměření jednotlivých setkání
út 11. září Úvodní setkání: Jde v životě ještě o víc? Je křesťanství nudné, nepravdivé, zbytečné?
út 18. září Kdo je to Ježíš?
út 25. září Proč Ježíš zemřel?
út 2. října Jak získat víru?
út 9. října Proč a jak se modlit?
út 16. října Proč a jak číst Bibli?
so 20. října


Kdo je Duch Svatý?
Co Svatý Duch dělá?
Jak můžeme být naplněni Duchem svatým?
út 23. října Jak nás Bůh vede?
út 30. října Jak mohu odolat Zlému?
út 6. listopadu Proč a jak mluvit s druhými o víře?
út 13. listopadu Uzdravuje Bůh i dnes?
út 20. listopadu A co církev?
út 27. listopadu Závěrečné setkání: Jak prožít zbytek života co nejlépe?
Kontakty, dotazy, bližší informace:

www.studankavp.xf.cz/alfa.htm

Bližší informace i možnost přihlášení na e-mailu:

alfaporici@seznam.cz

nebo telefonicky:                                              705 216 555

Při přihlášení prosím uveďte:

- Vaše jméno
- věkovou skupinu (do 30 let, 30 - 50 let, nad 50 let)
- máte-li zájem o účast pouze na úvodním setkání nebo na celém kurzu,
- kontakt na vás ( telefon, e-mail, eventuelně adresa )


Farní den - sobota 25.8.2018
Tříkrálová sbírka - sobota 6.1.2018

Fotografie z tříkrálové sbírky

  Koledovalo se při teplém počasí, bylo bezvětří a pod mrakem.
  Děkujeme za každý i drobný dar a koledníkům za koledování.
  Pro koledníky připravila farnost oběd na bývalé faře, který uvařil Jiří Linhart.
  Podával se hovězí vývar s nudlemi, svíčková, čaj, káva a zákusky.
   Po odbědu si koledníci na faře ještě zahráli ping pong, stolní fotbálky a šipky.
  Oběd uhradí Městys Velké Poříčí.

  Koledovalo opět 9 skupinek koledníků podle přiložených map.

navštívený úsek koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
1 Aneta Hánová
Barbora Hiebschová
Petr Lof
David Štěpán
4378,- Kč
2 Natálie Servusová
Natálie Kratochvílová
Matyáš Hrádek
Bc. Radka Stolinová
4514,- Kč
3 Michaela Aulichová
Tomáš Hornych
Šimon Pitaš
Mgr. Josef Maršík
7035,- Kč
4 Anežka Térová
Veronika Škvrnová
Michal Přibyl
Jana Francová, DiS
5165,-Kč
5 Michal Martinec
Jáchym Martinec
Lukáš Pavlíček
Vladimíra Martincová
6354,- Kč
6 Eva Pavelková
Michaela Mokrá
Kateřina Mokrá
Věra Šimková
6980,- Kč
7 Daniela Bittnerová
Zuzana Hylská
Simona Bubeníčková
Zuzana a Michal Cvejnovi
6700,- Kč
8 Sabina Valterová
Lukáš Máslo
Jan Máslo
Marie Šimková
8020,- Kč
9 Vojtěch Vajsar
Matyáš Škoda
Jakub Tóth
Bc. Antonín Šimek, DiS.
4975,- Kč
Celkem 54121,- Kč,
zpět menu