Přehled 2019

zpět menu
Kostel - 2019

Do presbytáře kostela je instalován předkoncilní nábytek.


KURZY ALFA

Ve Velkém Poříčí probíhal 3. běh kurzu Alfa. První polovina kurzu začala 8.10.2019, druhá polovina kurzu začne 4.2.2020, opět na faře ve Velkém Poříčí od 18:30 hod.


Farní den - sobota 31.8.2019
Tříkrálová sbírka - sobota 5.1.2019

Fotografie z tříkrálové sbírky

  Koledovalo se v zasněženém kraji, sníh byl mokrý, takže boty se brzy rozmáčely.
  Děkujeme za každý i drobný dar a koledníkům za koledování.
  Pro koledníky připravila farnost oběd na bývalé faře, který uvařil Jiří Linhart.
  Podával se hovězí vývar s nudlemi, svíčková, čaj, káva a zákusky.
   Po odbědu si koledníci na faře ještě zahráli ping pong, stolní fotbálky a šipky.
  Oběd uhradí Městys Velké Poříčí.

  Koledovalo 10 skupinek koledníků podle přiložených map.

navštívený úsek koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
1 Aneta Hánová
Magdaléna Janatová
Veronika Škvrnová
Rudolf Franc
4364,- Kč
2 Natálie Servusová
Karolína Pavlíčková
Michaela Líbalová
Bc. Radka Stolinová
5441,- Kč
3 Adéla Nováková
Matyáš Škoda
Barbora Škodová
Mgr. Josef Maršík
6238,- Kč
4 Anežka Térová
Barbora Hiebschová
Rozálie Kaválková
Jana Francová, DiS
5930,-Kč
5 Michal Martinec
Jáchym Martinec
Lukáš Pavlíček
Vladimíra Martincová
8560,- Kč
6 Eva Pavelková
Michaela Mokrá
Liliana Polická
Věra Šimková
6132,- Kč
7A
ulice Žďárecká, K Homolce
Michaela Cvejnová
Kristýna Cvejnová
Lucie Líbalová
Zuzana a Michal Cvejnovi
2741,- Kč
7B
ulice Na Kopci
Simona Bubeníčková
Zuzana Hylská
Daniela Bittnerová
Bc. Antonín Šimek, DiS.
4696,- Kč
8 Sabina Valterová
Lukáš Máslo
Natálie Kratochvílová
Marie Šimková
5312,- Kč
9 Tomáš Hornych
Michal Přibyl
Jan Máslo
4926,- Kč
Celkem 54340,- Kč,
zpět menu