Přehled 2020

zpět menu


Život v roce 2020 byl od března velmi zasažen koronavirem. Vláda na jaře dobře zvládla šíření nemoci, na podzim a v zimě ale úplně zaspala a všechno řešila pozdě.

Účast na bohoslužbách byla často povolena na 10% míst k sezení, stát se nesmělo, nesmělo se zpívat a zdravit se pozdravením pokoje, přijímat doporučeno pouze na ruku, zákaz svěcené vody v kropenkách, doporučená desinfekce rukou, povinné roušky a rozestupy v lavicích min 2m.

Některé farnosti měly zajištěnu online rezervaci na bohoslužby i zpovědi, například Červený Kostelec. Škoda, že biskupství nezajistilo tuto službu ve všech farnostech. V některých farnostech se bezohledně nic nedodržovalo. Věřící byli dispenzováni od účasti na nedělní mši svaté, doporučeno bylo sledovat mše online na internetu či uskutečňovat vlastní rodinné bohoslužby slova.

Svatby a pohřby měly povolené maximální počty účastníků. Také venkovní akce měly nařízeny rozestupy, dezinfekce, roušky a maximální počet účastníků. Z těchto důvodů a ohrožení nákazou se neuskutečnil plánovaný farní den.Tříkrálová sbírka - sobota 11.1.2020

Fotografie z tříkrálové sbírky

  Koledovalo se za jarního počasí při teplotě +2°C.
  Děkujeme za každý i drobný dar a koledníkům za koledování.
  Pro koledníky připravila farnost oběd na bývalé faře, který uvařil Jiří Linhart.
  Podával se hovězí vývar s nudlemi, svíčková, čaj, káva a zákusky.
  Po obědě si koledníci na faře ještě zahráli ping pong, stolní fotbálky a šipky.
  Oběd uhradí Městys Velké Poříčí.

  Koledovalo 11 skupinek koledníků.
navštívený úsek koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
1 Zuzana Hylská
Magdaléna Janatová
Daniela Bittnerová
Rudolf Franc
4928,- Kč
2 Klaudie Šimková
Kristýna Šimková
Markéta Vaisarová
Bc. Radka Stolinová, Monika Šimková
6249,- Kč
3 Natálie Servusová
Simona Bubeníčková
Anna Bubeníčková
Jana Bartoňová
10074,- Kč
4 Anežka Térová
Barbora Hiebschová
Rozálie Kaválková
Jana Hanzlová, DiS
6036,-Kč
5 Michal Martinec
Jáchym Martinec
Lukáš Pavlíček
Vladimíra Martincová
9022,- Kč
6A Eva Pavelková
Michaela Mokrá
Liliana Polická
Věra Šimková
4200,- Kč
6B Vojtěch Mokrý
Natálie Kratochvílová
Lukáš Máslo
Kateřina Mokrá
3604,- Kč
7A
Sofie Hurdálková
Barbora Škodová
Lucie Líbalová
Jana Hurdálková
3838,- Kč
7B
Michaela Cvejnová
Kristýna Cvejnová
Karolína Hanzlová
Zuzana a Michal Cvejnovi
3331,- Kč
8 Sabina Valterová
Michaela Líbalová
Karolína Pavlíčková
Marie Šimková
5691,- Kč
9 Nikol Matějovicová
Michaela Aulichová
Michal Přibyl
Jan Máslo
5006,- Kč
Celkem 61979,- Kč,
Dle sdělení Charity Náchod,
dary v jiných měnách budou sečteny zvlášť a dohromady za celý obvod Charity Náchod.
zpět menu