29.5.2005
 Nedělní fotografování farnosti
              zpět menu

Přímluvy

Přímluvy skončily

Mytí rukou

Modlitba nad dary

Euchristická modlitba

Nedělní mše svatá

Modlitba před proměňováním

Proměňování

Věřící při mši svaté

Věřící při mši svaté

Pozdvihování

Tajemství víry

Věřící při mši svaté

Věřící při mši svaté

Varhany na kůru

Pohled od kůru

Modlitba Páně

Věřící při mši svaté

P. Ladislav Šidák při mši sv.

Pohled do presbytáře

Příprava k přijímání

Přijímání

Ministranti Jenda a Toník

Ministranti Jenda a Toník

Druhé konvičky

Chvíle na poděkování

Část farnosti před kostelem

Část farnosti před kostelem

Část farnosti před kostelem

Část farnosti před kostelem

Mládež

Výuka náboženství na faře

Výuka náboženství na faře

Výuka náboženství na faře

Výuka náboženství na faře

Pohled z kůru

Úklid obětního stolu

Pohled do lodi kostela

Proměňování

Věřící při mši svaté

Přijímání

Přijímání

Úklid obětního stolu
zpět menu