Historie římskokatolické farnosti Velké Poříčí


Zvonička

V dobách, kdy ještě nebyl postaven kostel, stávala nad svahem k řece Metuji, malá zvonička. Byla postavena u č.p. 83 - dnes zde bydlí Musilovi. Jednou, při velké bouřce ji vítr vyvrátil a byla smetena do řeky. Zachovala se nám alespoň její fotografie, vpravo vidíme zvětšený detail zvoničky.
Zvonička Zvonička -detail

Hřbitov

"Dříve se pochovávalo do Hronova. Když však Hronovsko rostlo a nestačoval jeho hřbitov, bylo u obecního úřadu v Hronově jednáno o novou úpravu hřbitova na Příčníci. Velké Poříčí mělo platiti mnoho, že tehdejší starosta Antonín Hejlar přišel do zastupitelstva s návrhem, že za ty peníze si postaví Velké Poříčí hřbitov samo a ještě že mu zbude. Proto přikročeno ke stavbě vlastního hřbitova na obecním pozemku od bývalé Térovy živnosti č. 102. Uprostřed postaven kříž, ale opomenuto sem dáti letopočet doby stavby 1899 až 1902. První dva pohřby byly dne 29. března 1900, ač hřbitov vysvěcen nebyl. ( V pamětní školní knize stojí, že pro nepříznivé poměry a počasí.) Hřbitov je interkonfesionelní, hrobníkem je Antonín Macek, zahradník. Na věži kostelní jsou dva zvony, jeden obecní, jímž se zvoní bez výjimky lidem kteréhokoliv vyznání. Zvoníkem je Jiří Štěpán."
Z kroniky Josefa Lipského r. 1937
Po postavení hřbitova zbylo z částky, která se měla připlatit na hronovský hřbitov, 4000 zl. Obec tuto částku věnovala na postavení kaple před hřbitovem.

Kostel - fara

r. 1902
    Schází se dvanácti členné korsorcium, aby založilo spolek pro postavení kaple. Přidruženo je přes 170 členů.
r. 1904 - 1910
    Dne 4.1.1904 se konala valná hromada, v níž je zvoleno předsednictvo. Zakladatelem a prvním předsedou spolku byl pan Antonín Hejzlar, rolník čp.32 ( na kopci), jenž pocházel z Babí a byl starostou obce V. Poříčí (1889 - 1905), p. učitel Jindřich Prajz jednatelem a p. Jan Martinec, rolník a majitel kruhovky, pokladníkem. Zakládá se spolek "Jednota pro postavení chrámu Páně ve Velkém Poříčí/Met.". Tvoří se stanovy spolku. Plány zhotovil arch. a stavitel Bohumil Kubeček z Hronova. Členové činně vypomáhali při pracích a přispívali. Pomáhají i ostatní občané, i ze sousedních obcí i zdáli. Kostel byl po těžkostech, nebylo dosti peněz, dostavěn roku 1910. Od císaře a konsistoře se nic nedostalo.
"V místě je katolický gotický kostel Panny Marie, vystavěný Kostelní jednotou, jejímž předsedou byl Antonín Hejzlar, starosta obce, jednatelem J. Preis a pokladníkem J. Martinec, kteří zvoleni v lednu 1904. Na kostel se sbíraly milodary, konány dobrovolné sbírky peněz i materiálu, mnozí při stavbě i svážení pomáhali zdarma, takže stavba stála 24.000 K. Pozemek darovala obec. Stavební plány zhotovil stavitel J. Ekert, práce rozdělena firmám Ekert, Kubeček a Laboutˇka. Stavělo se od roku 1906 do roku 1910, kdy dokončeno vnitřní zařízení. Na věži je letopočet 1907, ale to byla dokončena jen stavba s úpravou fasády.
    Kostel vysvěcen roku 1910 s povolením konsistoře v Hradci Králové děkanem Peckou v Náchodě a jest vybaven ke konání celoročních bohoslužeb. Při kostele koná v současné době bohoslužby kněz pensista, pro nějž vystavěna pod kostelem fara. Postavil ji spolek Kostelní jednota pro vydržování katolického chrámu Páně ve Velkém Poříčí v roce 1927. Stavební plán zhotovil stavitel Jirásek v Hronově a stavba provedena v režii spolku pod dozorem stavitele Hakaufa staršího v Náchodě za peníze spolku, z darů a mnoho vykonáno i zdarma. Musela však být učiněna i výpůjčka, poněvadž stavební náklad činil 140.000.-Kč."
Z kroniky Josefa Lipského r. 1937
Stavebníci kostela

r. 1914
Výpis z inventáře kostela:

stavba chrámu Páně
hlavní oltář
2 malé oltáře
kazatelna
22 lavic
14 obrazů křížové cesty
24406 K
  1300 K
  1200 K
    810 K
    600 K
    259 K
varhany
ornát bilý
ornát bilý
ornát červený
ornát černý
kalich
dalších 71 drobnějších položek

1500 K
  360 K
  160 K
  160 K
    80 K
    80 K

Dokument o vysvěcení kostela, podepsán Josef Doubrava - biskup

Léta Páně 1910          8 měsíce října
jsem já
Josef,
biskup královéhradecký
posvětil tento přenosný oltář podle ritu římského pontifikálu
a v něm jsem uložil ostatky svatých mučedníků
Valera a Gaudiosi
a uzavřel.


Hlavní oltář Hlavní oltář zhotovil r.1908 František Jirouš
ze Slatinan, nákladem Karla Vacka z Hronova.
Foto Milan Krištof r. 2003
Boční oltář svaté Anny
Boční oltář Jana Křtitele
Boční oltář svaté Anny
Foto Milan Krištof r. 2003
Boční oltář Jana Křtitele
Foto Milan Krištof r. 2003
Kazatelna
Lavice
Kazatelna
Foto r. 1939
Detail lavice
Foto Milan Krištof r. 2003
Zastavení křížové cesty
Varhany
12. zastavení křížové cesty
Foto Milan Krištof r. 2003
Varhany
Foto Milan Krištof r. 2003
Kostel při pohledu z náměstí. Snímek přibližně z roku 1922
Kostel při pohledu z náměstí.
Snímek přibližně z roku 1922.
Kostel Navštívení Panny Marie. Snímek z roku 1939. Římskokatolická fara. Snímek z roku 1939.
Kostel Navštívení Panny Marie.
Snímek z roku 1939.
Římskokatolická fara.
Snímek z roku 1939.
Hlavní oltář v kostele Navštívení Panny Marie. Snímek z roku 1939. Interiér kostela. Snímek z roku 1939.
Hlavní oltář v kostele Navštívení Panny Marie.
Snímek z roku 1939.
Interiér kostela.
Snímek z roku 1939.
Královéhradecký biskup Mořic Pícha při biřmování ve farnosti r. 1939 Biskup Mořic Pícha, poříčský farář Antonín Pavlík a ministranti před kostelem. Snímek z roku 1939.
Královéhradecký biskup Mořic Pícha (*1869 -+1956)
při biřmování ve farnosti r. 1939.
Biskup Mořic Pícha, poříčský farář Antonín Pavlík a ministranti před kostelem. Snímek z roku 1939

Někteří kněží působící ve Velkém Poříčí

P. Sedláček P. Antonín Pavlík. Snímek z roku 1939.
P. Josef Sedláček,
narozen 2.10.1912 v Miškově,
zde působil 1941-47,
zemřel 2.7.1998, pohřben v Dobrušce
P. Antonín Pavlík,
narozen 26.5.1865 v Seči u Blovic,
v Poříčí působil 1936-44,
zemřel 2.12.1944, pohřben ve V. Poříčí
P. Ketner P. Václav Hartman
P. František Kettner,
narozen 27.8.1918 v Činěvsi,
zde působil 1951-70,
zemřel 19.5.2003, pohřben v Č. Třebové
P. Václav Hartman,
narozen 21.1.1920 ve Žďáru/Met.,
zde působil 1970-81,
zemřel 3.3.1981, pohřben v Polici/Met.
U příležitosti 500. výročí existence naší obce je vysvěcen třetí kostelní zvon Václav, slavnostní prapor obce s beránkem v modrém poli a tříbarevný obecní prapor diecézním biskupem Karlem Otčenáškem.
Svěcení slavnostního praporu obce a zvonu sv. Václav v poříčském kostele dne 28.7.1996.
Svěcení slavnostního praporu obce a zvonu sv. Václav v poříčském kostele dne 28.7.1996.
Navštívení Panny Marie
Zimní pohled na kostel "Navštívení Panny Marie"
Historie farnosti přechází postupně do přítomnosti v dalších odkazech na hlavní stránce.
zpět menu